Lög

Lög Íslenska málfræðifélagsins (birt í Íslensku máli 3:205-206, 1981; 4. gr. breytt á aðalfundi 11. apríl 2019):

1. gr.
Félagið heitir Íslenska málfræðifélagið. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.
Tilgangur félagsins er að efla fræðslu um íslenska og almenna málfræði og stuðla að rannsóknum á íslensku máli. Þessum tilgangi skal félagið leitast við að ná með því m.a. að halda fræðslufundi og gefa út tímarit.

3. gr.
Félagið er opið öllum sem áhuga hafa á málfræði.

4. gr.
Aðalfund félagsins skal halda á fyrsta ársfjórðungi ár hvert, og skal til hans boðað með viku fyrirvara.

5. gr.
Á aðalfundi skilar fráfarandi stjórn skýrslu um liðið starfsár og leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins.

6. gr.
Aðalfundur er lögmætur ef rétt er til hans boðað. Lagabreytingar eru einungis heimilar á aðalfundi. Einfaldur meirihluti ræður í öllum atkvæðagreiðslum í félaginu.

7. gr.
Á aðalfundi skal kjósa formann félagsins, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda. Auk þess skal þar kjósa ritstjóra tímarits félagsins, tvo skoðunarmenn reikninga og tvo varamenn í stjórn. Ritstjóri á sæti á stjórnarfundum og hefur þar atkvæðisrétt. Þessir menn skulu allir kjörnir til eins árs í senn.

8. gr.
Félagið gefur út tímarit um íslenskt mál. Tímaritið skal koma út a.m.k. einu sinni á ári. Ritstjóri þess er kosinn á aðalfundi félagsins (sbr. 7. gr.), en stjórn félagsins tilnefnir ritnefnd honum til aðstoðar. Stjórninni er heimilt að semja við annan aðila um samvinnu um útgáfu tímaritsins.

9. gr.
Stjórn ákveður áskriftargjald að tímaritinu, og eru þeir sem það greiða sjálfkrafa félagar í félaginu.